I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu www.sklep-mustang.pl jest:
Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz
z siedzibą w Oławie, przy ulicy Bażantowej 2b.
NIP 898-203-59-83, REGON 021872198.

Sklep internetowy www.sklep-mustang.pl, zwany w dalszej części tego regulaminu, prowadzi sprzedaż towarów (sprzętu jeździeckiego) za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu dokonania skutecznych zakupów towarów w Sklepie internetowym www.sklep-mustang.pl, Klient powinien mieć do dyspozycji: komputer podłączony do sieci internet, łącze internetowe, przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0, Firefox > 3, aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep-mustang.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek, chyba że w opisie produktu jest zawarta wyraźna informacja, że jest on używany.


II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.sklep-mustang.pl lub telefonicznie pod numerem +48 888 913 532.
2.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00,  w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
3.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
4.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru czyli dodanie do koszyka produktów z oferty www.sklep-mustang.pl
5.    Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację zawierającą zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, formę płatności, sposób wysyłki/odbioru. W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z www.sklep-mustang.pl drogą telefoniczną lub mailową.
6.    Płatności za zamówione produkty można dokonać za pośrednictwem Pay Pal, przy odbiorze osobistym towaru, w systemie Przelewy 24 lub przelewem na konto Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz.
7.    Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
•    w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;
•    w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;
•    w przypadku płatności poprzez serwis Przelewy 24 – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonanej płatności;

•    w przypadku płatności poprzez serwis Pay Pal – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonanej płatności.
8.    Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
9.    W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, akceptujemy jedynie płatność przelewem, Pay Pal oraz poprzez system Przelewy24
10.  W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez sprzedawcę dostępności zamówionych towarów, nie zostanie uregulowana płatność, www.sklep-mustang.pl  zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
11.  W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
12.  W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, www.sklep-mustang.pl poinformuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, www.sklep-mustang.pl zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe
13.  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, www.sklep-mustang.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
14.   Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
15.   Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sklep-mustang.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
16.   Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.
17.   Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@sklep-mustang.pl, do momentu, kiedy towar nie pozostanie wysłany do klienta.

III. Wysyłka i zapłata

1.    Towary zamówione w sklepie internetowym www.sklep-mustang.pl dostarczamy na teren całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz współpracujemy z firmami kuriereskimi: DHL , UPS , DPD. Czas dostawy to jeden-dwa dni robocze do większości miejsc w Polsce (do małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami dwa – trzy dni robocze).
2.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru, w obecności pracownika Poczty Polskiej/firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie www.sklep-mustang.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
3.    Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej na przesyłki priorytetowe gabaryt B.W przypadku kurierów stawka za paczkę do 30 kg. Wynosi 20 zł. Firma Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz zastrzega sobie prawo do wyboru kuriera wykonującego usługę kurierską. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500 zł, w pełni pokrywamy koszty przesyłki (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Darmowa dostawa nie dotyczy towarów wielkogabarytowych jak pasze, żłoby, paliki do ogrodzeń elektrycznych i t.p. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.
4.    W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.

IV. Zwrot towaru i wymiany

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie www.sklep-mustang.pl bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2.    W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, oraz kupon/potwierdzenie zakupu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.
3.    Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem (fakturą VAT), dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na poniższy adres:

Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz

Ul. Bażantowa 2b

55-200 Oława4.    Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

5.    Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt www.sklep-mustang.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
6.    Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep www.sklep-mustang.pl, pokrywa www.sklep-mustang.pl. Koszty wysyłki do www.sklep-mustang.pl pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki www.sklep-mustang.pl zwróci Klientowi koszt wysyłki do www.sklep-mustang.pl, w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym.
7.    Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.

V. Reklamacje

1.    Sklep www.sklep-mustang.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do 2 lat od daty zakupu artykułu..
2.    Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu amigo-konie.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia.

3.    Z tytułu niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez www.sklep-mustang.pl w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, wraz z wymaganymi dokumentami na adres:
Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz
ul. Bażantowi 2b
55 – 200 Oława

4.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności zostanie dokonana nieodpłatna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt www.sklep-mustang.pl. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli www.sklep-mustang.pl nie  zdoła uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie- towar zostanie wymieniony na nowy.
5.    Koszty, związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do www.sklep-mustang.pl, pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
6.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.

VI. Pozostałe ustalenia

1.    Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2.    Sklep internetowy Mustang Michał Tomasiewicz zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminui ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji  e-mail). Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta wzakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.
3.    Zdjęcia zawarte na stronie www.sklep-mustang.pl są własnością firmy Sklep Internetowy Mustang Michał Tomasiewicz i zabrania się ich kopiowania bez zgody właściciela.
4.    Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej www.sklep-mustang.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.sklep-mustang.pl mogą się nieznacznie różnić od sprzedawanego towaru.. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem sklep@sklep-mustang.pl  .
5.    W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.